3 febrer 18:30 h: "La pandèmia del SARS-CoV-2: una més?"

Conferenciant: Dr. Jordi Casabona i Barbarà. Director

Científic del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre el VIH / SIDA / ITS de Catalunya (CEEISCAT)

 

 Al llarg del segle XX s’han succeït diverses pandèmies causants d’un elevat nombre de morts entre la població humana, tals com les pandèmies de grip els anys 1918-19, 1957-58 i 1967-70, a més de la pandèmia de SIDA que va començar l’any 1981 havent causat fins al dia d’avui més de 35 milions de morts. Totes aquestes tenen en comú haver estat causades per virus, igual que l’actual de la Covid-19. Això no obstant, els respectius virus causants tenen certes diferències tant pel que fa a les seves propietats moleculars com a la manera com interaccionen amb l’hoste infectat, que expliquen les diferències epidemiològiques entre aquestes pandèmies.

 

 

 

 

10 febrer 18:30 h: "Dissenyem un fàrmac: del principi fins el final"

Conferenciant: Dr Ignasi Belda Reig.

Enginyer informàtic i doctor en intel·ligència artificial aplicada a la biomedicina.

El disseny de nous medicaments implica una gran complexitat científic-tècnica. El procés, que pot durar fins a 12 anys, pot costar 1.000 milions d'euros i implica un gran risc - solament 1 de cada 15 medicaments que passa per la meitat del procés acaba sortint al mercat-, està tipificat en diverses etapes, des de la recerca més fonamental, fins estudis clínics últims. En aquesta xerrada es parlarà de les etapes amb les quals està dividida tot aquest procés i els objectius de cadascuna d'elles, un procés pel qual, per cert, també ha hagut de passar la vacuna de la Covid-19, tot i que de forma molt accelerada.

 

 

 

 

 

24 febrer 18:30h: “Coronavirus humanos virulentos: patología y protección”

Conferenciant: Dr. Luis Enjuanes Sánchez.

Professor d’Investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i director del Laboratori de Coronavirus del Centre Nacional de Biotecnología.

 

La protecció enfront de les epidèmies virals té molt vessants, però la prevenció mitjançant la vacunació és una de les més eficaces, probablement seguida pel tractament amb antivirals. El nostre laboratori ha investigat durant els últims anys el desenvolupament d'aquestes estratègies, cosa que ens permetrà descriure diferents plantejaments experimentals desenvolupats mitjançant genètica reversa i estudis d'interacció dels virus amb el seu hoste. La deleció de gens no essencials en els coronavirus humans com el MERS-CoV i el SARS-CoV-2 va donar lloc a virus atenuats que protegeixen enfront de la infecció pels virus mortals proporcionant candidats a vacunes molt prometedors. A partir d'aquests virus atenuats hem seleccionat replicons RNA competents en replicació, però deficients en propagació que constitueixen candidats a vacunes segurs i eficaços.

@Replay Serveis Audiovisuals 2020